• O szkole

   • Historia szkoły – prezentacja


    Szkoła Podstawowa w Czajkowej posiada bogatą historię. Najstarszy zapis o niej zachował się w dokumentach kościelnych w Padwi Narodowej, że murowana szkoła w Czajkowej istniała już w połowie XIX wieku.  Ufundował ją proboszcz parafii w Padwi, który był również nauczycielem , ale po zakończeniu budowy nie podjął się nauczania w zorganizowanej przez siebie szkole, natomiast wyznaczył na swego zastępcę innego duchownego – pierwszego i jedynego wówczas nauczyciela w Czajkowej.
    Nauka rozpoczęła się tu w 1848 roku, a więc przypadła na schyłek istnienia Szkół parafialnych.
    Po zreformowaniu szkolnictwa w 1869 roku przez władze austriackie ta kościelna placówka oświatowa musiała zostać przekształcona w szkołę ludową, bo tak wówczas postąpiono ze szkołami wiejskimi w Galicji.
    W okresie rozbiorów budynek szkolny w Czajkowej stanowił chlubny wyjątek w całej okolicy, gdyż w pobliskich wsiach szkół nie było. Do 1926 roku szkoła w Czajkowej była obiektem parterowym. Po dobudowaniu piętra zwiększyła się ilość sal, a szkoła stała się jednym z najładniejszych budynków szkolnych w powiecie mieleckim.
    W czasie II wojny świtowej została mocno uszkodzona. Po wyzwoleniu szkołę odremontowano, więc mogła dalej służyć młodzieży w Czajkowej oraz pobliskiego Grochowego i Dębiaków – aż do początku lat 90-tych, a później dzieciom z Czajkowej, Sarnowa i Plut.
    Gdyby nie pożar spowodowany zwarciem wadliwej instalacji elektrycznej(ogień zauważono 28 listopada 1991 roku, chociaż co ustalono dopiero po ugaszeniu pożaru – stare belki i podłoga tliły się wcześniej przez kilka dni), najprawdopodobniej nie zdecydowano by się na rychłą rozbudowę tej szkoły.
    Nauka odbywała się wówczas bez zawieszania zajęć w budynkach byłego zakładu produkcyjnego w Czajkowej – należącego do mieleckiej spółdzielni „Przyszłość”, a następnie do prywatnego przedsiębiorcy – Kazimierza Parysa. W 1992 roku za sprawą starań Pani Dyrektor Józefy Flis rozpoczęto odbudowę szkoły wraz z rozbudową i modernizacją według projektu Spółdzielczego Biura Projektów i Usług Inwestycyjnych w Rzeszowie.
    Wykonawcą generalnym był Pan Stanisław Kołacz z Podborza, prowadzący Usługowy Zakład Murarski. Inspektorem nadzoru budowy był Pan Kazimierz Łącz.
    Rozbudowę szkoły finansowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i częściowo Rada Gminy w Tuszowie Narodowym. Bardzo znaczący był również wkład mieszkańców  Czajkowej pod przewodnictwem sołtysa Pana Stanisława Majki.
    I o to po trzyletnich trudach odbudowy, rozbudowy i modernizacji nadszedł długo oczekiwany dzień. Dzień 22 lutego 1995 roku. W tym bowiem dniu odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i oddania do użytku szkoły, w której rok rocznie uczy się setka dzieci . od tamtej pory cieszymy się nowym, dobrze wyposażonym budynkiem szkolnym. Dziś świętujemy już 19-tą rocznicę poświęcenia i otwarcia naszej nowej szkoły, którą zawdzięczamy byłej Pani Dyrektor śp Józefie Flis.