• Uwaga ósmoklasiści!!! 

     • Szybka powtórka przed egzaminem

      Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

      Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

      • zadań z języka polskiego 
      • zadań z matematyki 
      • zadań z języka angielskiego

      Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte. Zadania będą publikowane na stronie http://cke.gov.pl

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

     • UWAGA!!! ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ JEST  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAGROŻENIEM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI. DZIECI MAJĄ PRZEBYWAĆ W DOMACH. NIE SPOTYKAĆ SIĘ I NIE OPUSZCZAĆ SWOICH DOMÓW! 

      Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w dniach od 16 do 25 (włącznie) marca 2020 roku. 

      W dniach 12 i 13 marca w szkołach będą zorganizowane wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie mogą pozostać w domach. W tych dniach nie będzie autobusu szkolnego

      Poniżej zamieszczamy link do strony MEN i informacje skierowane do rodziców.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
     • Święto Szkoły

     • 22 lutego br. SP Czajkowa obchodziła swoje święto. W tym dniu minęła 25 rocznica poświęcenia i otwarcia nowego wówczas obiektu szkolnego. Z tej okazji uczniowie przygotowali historię szkoły podstawowej w Czajkowej od początku jej istnienia aż do chwili obecnej.

      Akademię zakończono obszerną prezentacją o pracy i wydarzeniach naszej szkoły z okresu 25 lat. Przed uroczystością uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą prezentację o naszej szkole. Po akademii konkurs został podsumowany i uczniowie biorący w nim udział otrzymali nagrody.

      Historia_naszej_szkoly.pptx