• Komunikat

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czajkowej informuje, że na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej od 26 października do 8 listopada 2020r. zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII będą odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne dla uczniów klas IV-VIII będą odbywać się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz platformy Microsoft Teams, Wszystkie istotne informacje będziecie Państwo otrzymywać od nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny. Problemy i trudności związane ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać do wychowawców.                                                                                                                                          Zajęcia dla klas 0-III pozostają bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Autobusy szkolne, świetlica i stołówka szkolna będą funkcjonować tak jak do tej pory.

     • Pomóżmy kotom

     • Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w zbiórce karmy i innych rzeczy dla kotów znajdujących się pod opieką SOS KOTY MIELEC

      Do 23 października zbieramy:

      -karmę (mokrą i suchą)

      -przysmaki

      -zabawki (dla kotów)

      -kocyki

      -podkłady higieniczne

      Nauczyciel koordynujący akcję-pani Lucyna Herchel-Bogdan