• Informacja

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
      •  Klasy IV - VIII do 14 maja br. bez zmian kształcenie na odległość, 
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie  uczą się już stacjonarnie w szkole
     • Informacja

     • Od 26 kwietnia do 30 kwietnia uczniowie klas I-III uczą się w systemie hybrydowym

      Szczegółowe informacje dotyczące nauki stacjonarnej i zdalnej  poszczególnych klas znajdują się w dzienniku elektronicznym w wiadomościach.

     • Gminny Konkurs z Języka Angielskiego

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Języka Angielskiego 

      „Describe you own board game”.

      Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką gry planszowej w języku angielskim,  charakteryzującej się pomysłowością i oryginalnością. Tematyka gry jest dowolna,  może być związana z zagadnieniami gramatycznymi, leksykalnymi bądź kulturowymi.

      Zgłoszenia prac należy dokonać wypełniając KARTĘ UCZESTNICTWA i OŚWIADCZENIE - zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie.

      Prace konkursowe należy przesyłać do 4 maja 2021 roku na adres organizatora podany w regulaminie lub przynieść do sekretariatu szkoły podstawowej w Czajkowej.

      Regulamin_konkursu.docx

      Karta_uczestnictwa.docx

      ​​​​​​​​​zgoda(1).docx​​​​​​​


     • INFORMACJA

     • Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

      Pozostałe klasy I-VIII nadal uczą się zdalnie.