• Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Czajkowej z dniem 1.09.2020 r.

     •  

      W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniów wprowadzamy następujące zasady postępowania obowiązujące w szkole.

      1. Nie przychodź na zajęcia, gdy masz temperaturę, katar, kaszel, jesteś na kwarantannie lub podejrzewasz kontakt z osobą zarażoną.
      2. Podczas dojazdu autobusem oraz w szatni zasłaniaj usta i nos maseczką lub przyłbicą.
      3. Rodzice nie wchodzą do szkoły wraz z dziećmi.
      4. Zdezynfekuj ręce przy wejściu do szkoły.
      5. W przypadku złego samopoczucia podczas zajęć poinformuj o tym nauczyciela.
      6. Przerwy spędzaj w wyznaczonej strefie, o której poinformuje Cię wychowawca.
      7. O ile jest to możliwe unikaj większych skupisk.
      8. Nie przynoś zabawek i maskotek do szkoły.
      9. Podczas zajęć nie pożyczaj innym przyborów szkolnych.
      10. Zachowaj bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dziel się ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).

      Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 znajdują się w zakładce dokumenty szkolne.

     • Informacja dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

     • W roku szkolnym 2020/2021 proszę zakupić pakiet "Odkrywam siebie" wyd. MAC.

      Pakiet można kupić przez internet w księgarni edukacyjnej ksiegarnia - edukacyjna.pl.

      Do nauki języka angielskiego Bugs Team Starter - karty pracy, wyd. MACMILLAN.

      WYPRAWKA.pdf

       

        WYPRAWKA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

       

      • buty do zmiany ( z jasnym spodem) w woreczku podpisanym,
      • strój gimnastyczny (biała podkoszulka, ciemne spodenki),
      • 2 bloki rysunkowe białe,
      • 2 bloki rysunkowe kolorowe,
      • 2 bloki techniczne białe,
      • 2 bloki techniczne kolorowe,
      • kredki ołówkowe (bambino lub jumbo),
      • kredki świecowe (bambino),
      • pastele 24,
      • farby plakatowe, pędzelki, kubeczek,
      • plastelina, (duże opakowanie)
      • flamastry, (duże opakowanie)
      • papier kolorowy cienki do wydzieranek,
      • papier kolorowy samoprzylepny,
      • klej w sztyfcie duży, (2 ),
      • nożyczki z zaokrąglonymi końcami,
      • ołówek, gumka, temperówka,
      • zeszyt 16 kartkowy w linię,
      • zeszyt 16 kartkowy w kratkę,
      • notes do korespondencji z rodzicami,
      • ręcznik (podpisany),
      • cienka teczka tekturowa na prace plastyczne,

       

      •  Informacja dla rodziców        Telefon do szkoły – 17 581 77 94

       

      • Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w godzinach: 8.00 – 13.00.
      • Dzieci są przyprowadzane do szkoły (autobusu szkolnego) i odbierane przez rodziców osobiście lub przez upoważnione do tego osoby.
      • Dziecko przyprowadzane do oddziału przedszkolnego powinno być zdrowe.
      • Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dzieci, nieobecności powinny być usprawiedliwiane. Rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z wychowawcą podczas wyznaczonych konsultacji, zebrań oraz w innym terminie uzgodnionym z wychowawcą.
     • Harmonogram odbioru świadectw

     • W dniu 26 czerwca uczniowie otrzymają świadectwa według następującego harmonogramu:

      10.00 - klasa I, klasa III

      10.30 - klasa V, klasa  II, klasa "0"

      11.00 - klasa VI, klasa VII

      11.30 - klasa VIII

     • "Zdalna szkoła +"

     • „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" to kolejny program w celu pomocy uczniom oraz nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania. Szkoła Podstawowa w Czajkowej otrzymała 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną wypożyczone uczniom z rodzin wielodzietnych na okres nauki zdalnej.

     • Dzień Mamy

     • Przyjmijcie Kochane Mamusie te oto z serca płynące życzenia:
      Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele,
      niech Wam się spełnią każde skryte marzenie!

                       W prezencie wasze pociechy przygotowały laurki  

     • "Zdalna szkoła"

     • W ramach rządowego programu "ZDALNA SZKOŁA WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO" Szkoła Podstawowa w Czajkowej otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem. Pozyskany sprzęt wypożyczono uczniom do wykorzystania w edukacji zdalnej.

     • Wydłużenie okresu zamknięcia oddziału przedszkolnego

     • Po konsultacji z dyrektorami szkół z terenu gminy Tuszów Narodowy, biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Wójt Gminy podjął decyzję o wydłużeniu okresu zamknięcia przedszkoli publicznych na terenie gminy do 24 maja 2020 r. Taka decyzja jest spowodowana troską o bezpieczeństwo epidemiologiczne wszystkich mieszkańców.

     • Uwaga ósmoklasiści!!! 

     • Szybka powtórka przed egzaminem

      Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

      Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

      • zadań z języka polskiego 
      • zadań z matematyki 
      • zadań z języka angielskiego

      Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte. Zadania będą publikowane na stronie http://cke.gov.pl

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

     • UWAGA!!! ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ JEST  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAGROŻENIEM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI. DZIECI MAJĄ PRZEBYWAĆ W DOMACH. NIE SPOTYKAĆ SIĘ I NIE OPUSZCZAĆ SWOICH DOMÓW! 

      Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w dniach od 16 do 25 (włącznie) marca 2020 roku. 

      W dniach 12 i 13 marca w szkołach będą zorganizowane wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie mogą pozostać w domach. W tych dniach nie będzie autobusu szkolnego

      Poniżej zamieszczamy link do strony MEN i informacje skierowane do rodziców.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
     • Święto Szkoły

     • 22 lutego br. SP Czajkowa obchodziła swoje święto. W tym dniu minęła 25 rocznica poświęcenia i otwarcia nowego wówczas obiektu szkolnego. Z tej okazji uczniowie przygotowali historię szkoły podstawowej w Czajkowej od początku jej istnienia aż do chwili obecnej.

      Akademię zakończono obszerną prezentacją o pracy i wydarzeniach naszej szkoły z okresu 25 lat. Przed uroczystością uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą prezentację o naszej szkole. Po akademii konkurs został podsumowany i uczniowie biorący w nim udział otrzymali nagrody.

      Historia_naszej_szkoly.pptx

     • Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej

     • 3 stycznia 2020 r. miało miejsce uroczyste pasowanie uczniów z klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszaki musiały zdać egzamin dotyczący treści bibliotecznych.  Uczniowie ze starszych klas wcielili się w postacie ze znanych bajek.  Zadaniem pierwszaków było odgadnięcie  kim jest dana postać oraz udzielanie odpowiedzi na zagadki tematycznie związane z biblioteką i książkami. Po zdaniu egzaminu nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki szkolnej.

     • Rekrutacja

     • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  I KLASY I
      SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAJKOWEJ
      ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH
      OD 17 LUTEGO DO 3 MARCA 2020 ROKU
      W SEKRETARIACIE SZKOŁY

      Wszystkie informacje i dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA

     • SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY "NASZA SZKOŁA"

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt: „Nasza szkoła –
      w 25 rocznicę poświęcenia budynku”

      1. Cele konkursu
      • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowań historią i tradycjami własnego regionu.
      • Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
      1. Przedmiot konkursu
      • Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat historii i tradycji Szkoły Podstawowej w Czajkowej.
      1. Warunki uczestnictwa w konkursie
      • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły
      • Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie 4 osoby).
      • Prezentacja powinna zawierać co najmniej 15 slajdów.
      1. Forma pracy konkursowej
      • Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym bezpośrednie otworzenie jej w programie Power Point.
      • W nazwie pliku należy umieścić imiona i nazwiska uczniów, którzy wykonali pracę.
      • W prezentacji powinny być podane informacje o źródłach wykorzystanych materiałów.
      1. Termin składania prac
      • Prace należy składać do 20.02.2020 r. do nauczycieli informatyki lub przesłać na adres spczajkowa@onet.pl.
      1. Kryteria oceny prac
      • Zgodność treści z tematem konkursu.
      • Poprawność merytoryczna zamieszczonych treści.
      • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
      • Wykorzystanie narzędzi Power Point.
      • Ogólne wrażenia estetyczne.
      1. Nagrody
      • Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

       

       

     • Dzień Babci i Dziadka

     • 05 lutego 2020r. w naszej szkole została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli zaproszeni goście naszych uczniów z klas 0-III. Dzieci przygotowały dla nich pod okiem nauczycieli przedstawienie pt. „Kopciuszek”, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, nie zabrakło dowcipów o babciach i dziadkach oraz wypracowań na ich temat.

      Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami.  Na koniec uroczystości dzieci wręczyły babciom i dziadkom laurki, własnoręcznie wykonane.

      Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

      To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.